Growing Trees Network

For hvert Lemus produkt som bliver solgt, planter Lemus et træ i de danske Folkeskove. Læs mere om vores arbejde med Growing Trees herunder:

På trods af at Lemus HOME allerede er lavet af træ fra bæredygtige kilder, har vi derudoverindgået et samarbejde med Growing Trees Foundation for at give tilbage til naturen og miljøet.

Ved at plante træer i de danske folkeskove bidrager vi med at beskytte, genoprette og støtte bæredygtigt brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden samttab af biodiversitet. Samtidig er vi med til sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. 

Med vores donation til Growing Trees Network Foundation, er vi med til at plante nye folkeskove. 

Nye folkeskove bidrager til: 

 

  • Sikring af rent drikkevand
  • Mere natur og øget biodiversitet
  • Skabelse af nye rekreative områder
  • Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning

 

Læs mere om Growing Trees Network Foundation her: www.growingtrees.dk