Growing Trees Network Foundation

På trods af at Lemus HOME allerede er lavet af FSC-certificeret træ (træ fra bæredygtige kilder), har vi indgået et samarbejde med Growing Trees Foundation for at give tilbage til naturen og miljøet.

Ved at plante træer i de danske folkeskove er vi med til at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Samtidig skal vi sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. 

Med vores donation og Growing Trees Network Foundation er vi med til at plante nye folkeskove. 

Nye folkskove bidrager til:

• Sikring af rent drikkevand
• Mere natur og øget biodiversitet
• Skabelse af nye rekreative områder
• Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning

 

Læs mere om Growing Trees Network Foundation her: www.growingtrees.dk