Growing Trees Network Foundation

Vi tror på, at FNs 17 verdensmål er vigtige værktøjer til at sikre en bæredygtig fremtid for nuværende og fremtidige generationer. Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Dette gør vi bl.a. ved at plante ét træ pr. solgt produkt, så vi sammen kan beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Samtidig skal vi sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. 

Med vores donation og Growing Trees Network Foundation er vi med til at plante nye folkeskove.

Nye folkskove bidrager til:

• Sikring af rent drikkevand
• Mere natur og øget biodiversitet
• Skabelse af nye rekreative områder
• Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning

 

Læs mere om Growing Trees Network Foundation her: www.growingtrees.dk