Growing Trees Network Foundation

För varje Lemus-produkt som säljs planterar Lemus ett träd i danska Folkeskove. Läs mer om vårt arbete med växande träd nedan:

Trots att Lemus HOME redan är tillverkat av trä från hållbara källor har vi också ingått ett samarbete med Growing Trees Foundation för att ge tillbaka till naturen och miljön.

Genom att plantera träd i de danska folkskogarna bidrar vi till att skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, främja hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning, stoppa uttömningen av jorden och förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt hjälper vi till att säkerställa hållbar tillgång och hantering av vatten och sanitet för alla.

Med vår donation till Growing Trees Network Foundation hjälper vi till att plantera nya folkskogar.

Nya folkskogar bidrar till:

 

  • Säkerställa rent dricksvatten
  • Mer natur och ökad biologisk mångfald
  • Skapande av nya rekreationsområden
  • Lagring av CO2 och därmed motverkar global uppvärmning

 

Läs mer om Growing Trees Network Foundation här:www.growingtrees.dk