Växande träd nätverk

För varje Lemusprodukt som säljs planterar Lemus ett träd i danska Folkeskove. Läs mer om vårt arbete med att odla träd nedan:

Trots att Lemus HOME redan är gjord av trä från hållbara källor har vi även ingått ett samarbete med Stiftelsen Growing Trees för att ge tillbaka till natur och miljö.

Genom att plantera träd i de danska folkskogarna bidrar vi till att skydda, återställa och stödja en hållbar användning av ekosystem på land, främja hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning, stoppa utarmningen av marken och förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt hjälper vi till att säkerställa hållbar tillgång och hantering av vatten och sanitet för alla.

Med vår donation till Stiftelsen Growing Trees Network hjälper vi till att plantera nya folkskogar.

Nya folkskogar bidrar till:

  • Säkerställa rent dricksvatten
  • Mer natur och ökad biologisk mångfald
  • Skapande av nya rekreationsområden
  • Lagring av CO2 och därmed motverka global uppvärmning

Läs mer om Growing Trees Network Foundation här: www.growingtrees.dk