Growing Trees Network

For hvert Lemus-produkt som selges, planter Lemus et tre i den danske Folkeskove. Les mer om vårt arbeid med å dyrke trær nedenfor:

Til tross for at Lemus HOME allerede er laget av tre fra bærekraftige kilder, har vi også inngått samarbeid med Growing Trees Foundation for å gi tilbake til naturen og miljøet.

Ved å plante trær i de danske nasjonalskogene bidrar vi til å beskytte, gjenopprette og støtte bærekraftig bruk av økosystemer på land, fremme bærekraftig skogbruk, bekjempe ørkenspredning, stoppe utnyttelsen av landet og tap av biologisk mangfold. Samtidig bidrar vi til å sikre bærekraftig tilgang og forvaltning av vann og sanitær for alle.

Med donasjonen vår til Stiftelsen Growing Trees Network er vi med på å plante nye offentlige skoger.

Nye folkeskoger bidrar til:

  • Sikre rent drikkevann
  • Mer natur og økt biologisk mangfold
  • Oppretting av nye rekreasjonsområder
  • Lagring av CO2 og dermed motvirke global oppvarming

Les mer om Growing Trees Network Foundation her: www.growingtrees.dk